Skip to content Skip to footer
Prices

Sky Sports Restaurant Menu

Prices

Restaurant Menu

  • Fish Soup 650 Lekё
  • Vegetable Soup 500 Lekё
Salads
  • Green Salad 500 Lekё
  • Mix Salad600 Lekё
  • SkySport Salad 700 Lekё
Cold starters
  • Mixed Sea Food 1300 Lekë
  • Mixed crudo (small) 1800 lekё
  • Mixed crudo (large) 2600 Lekё
Warm Starters
   • Shrimps in cognac sauce 1700 Lekë
   • Octopus in a bed of potato purée 1600 Lekë
   • Mediterranean casserole1500 Lekё
   • Fish with truffle cream 1500 Lekë
   • Mussels sote 650 Lekë
   • Crab sote 750 Lekë
Fries
   • Shrimps 1600 Lekë
   • Squid 1200 lekё
   • Mix fried 1500 Lekë
Pasta
   • Seafood linguini 980 Lekë
   • Shrimp and zucchini linguini980 Lekё
   • SkySports Pasta 980 Lekë
Rissoto
   • Seafood Risotto 980 Lekë
   • Shrimp and zucchini Risotto980 Lekё
Fish
  • Bass 1300 Lekё
  • Scallop 1300 Lekё
  • Fish in salt crust 1300 Lekё
  • Grilled Shrimps 1600 Lekё
  • Grilled Squid 1200 Lekё
Meats
  • Chicken Fillet 850 Lekё
  • Veal fillet 1600 Lekё
Desserts
  • Panna Cotta 450 Lekё
  • Cheesecake 600 Lekё
  • Fruits 500 Lekё
Breakfast
  • Petulla(Albanian Pancake) 400 Lekë
  • Omelets 500 Lekё
  • Avocado toast 650 Lekë
  • Pancake 500 Lekë