Our Office

Adresa e zyrës:

Rr. Zonja Çurre, Nr 27, Tiranë

 

Our fly center

Adresa e Qendrës sportive:

Rrugët e Bardha, Green Coast Resort, Palasë

 

 

Contact us